Skip to main content
Til toppen

Automatiske nyheter og nyhetsflagg

Status pr januar 2023:

  • Det pågår for tiden arbeid med denne GuruLabs løsningen sammen med to pilotkunder

Om løsningen:

Spar tid og la nettbutikken merke og gruppere dine nyheter automatisk, basert på integrasjonsregler vi avtaler.

Løsningen baserer seg på at nyhetsprodukter defineres som en dato frem i tid.

Det vil si at et produkt er å regne som et nytt produkt så lenge denne datoen ikke er passert.

Stikkord for det vi ser for oss i løsningen er:

  • Automatisk nyhetsmerking av produkter
  • Automatisk utfasing av nyheter
  • Mulighet for overstyring av nyhets-ledetid pr. produkt
  • Oversikt i admin over nyhetsprodukter
  • Sideelement med alle nyheter sortert, nyeste først
  • Sidelement med de fire siste nyhetene

Dersom du ønsker at vi skal prioritere å utvikle denne løsningen, så meld din interesse i skjemaet nedenfor.

Dersom du i tillegg ønsker å melde deg som pilot, så husk å huke av for det.

For mer informasjon om hva det innebærer å være pilotkunde, se her.

Lenker
Min side