Skip to main content

Automatiske nyheter og nyhetsflagg

Spar tid og la nettbutikken merke og gruppere dine nyheter automatisk, basert på integrasjonsregler vi avtaler.

Løsningen baserer seg på at nyhetsprodukter defineres som en dato frem i tid.

Det vil si at et produkt er å regne som et nytt produkt så lenge denne datoen ikke er passert.

Stikkord for det vi ser for oss i løsningen er:

  • Automatisk nyhetsmerking av produkter
  • Automatisk utfasing av nyheter
  • Mulighet for overstyring av nyhets-ledetid pr. produkt
  • Oversikt i admin over nyhetsprodukter
  • Sideelement med alle nyheter sortert, nyeste først
  • Sidelement med de fire siste nyhetene

Dersom du ønsker at vi skal prioritere å utvikle denne løsningen, så meld din interesse i skjemaet nedenfor.

Dersom du i tillegg ønsker å melde deg som pilot, så husk å huke av for det.

For mer informasjon om hva det innebærer å være pilotkunde, se her.